Lekciju kurss. Pasaules noslēpums - eksistences jēga. | Visas Iespējas
Izaugsme

Lekciju kurss. Pasaules noslēpums - eksistences jēga.

Pieteikšanās termiņš: 13. septembris, 2020

17. sep 2020, 15:30 - 17. dec 2020, 19:30

Apraksts:

Pasaule,  kurā mēs dzīvojam, ir ārkārtīgi daudzveidīga. Tā izskatās visai  atšķirīgi jau dienā un naktī, ziemā un vasarā, uz ziemeļpola un tropos,  laukos un lielpilsētā. Mēs to uztveram atkarībā no tā, vai esam sieviete  vai vīrietis, jauni vai veci, kā arī no mūsu izglītības un profesijas.  Kur nu vēl dažādas kultūras, katrā no kurām tiek kopti atšķirīgi uzskati  un priekšstati par to pašu pasauli. Kāda tad tā ir īstenībā? Kas ir  tas, kas satur to kopā? Vai ir iespējams aptvert tās būtību un jēgu? Vai  tas ir nepieciešams? Ko nozīmē jēgpilna dzīve?

Šis  ir 8 lekciju teorētisks un praktisks kurss visiem interesantiem. Katra  lekcija tiks organizēta savādāk. Katru reizi būs lekcija, diskusija kā  arī praktiska nodarbība saistīta ar lekcijas tēmu. Caur diskusiju,  mākslu, mūziku, meditāciju un ķermeņa kustību meklēsim augstāku  izpratni. Kursu vadīs un piedalīsies kā vieslektori: Jūlija Dobrovoļska,  Nadija Kokoreviča, Leonards Kokorevičs.

Reģistrācija līdz 13. septembrim:
https://momentumlatvia.typeform.com/to/Pj2Onj

17.09
1. KAS IR CILVĒKS, NO KURIENES VIŅŠ NĀK UN UZ KURIENI IET?
Cilvēka būtne garazinātnes skatījumā. Attīstības tendences evolūcijas gaitā. Ko nozīmē “Radības kronis”?

01.10
2. AR KO MIEGS ATŠĶIRAS NO NĀVES? KAS IR SAPŅI?
Miegs un nāve. Ko nozīmē nāve? Kas notiek aiz nāves sliekšņa? Kādām likumsakarībām ir pakļauta cilvēka apziņa?

22.10
3. CIK LIELA IR INDIVĪDA LOMA VISAS CILVĒCES LIKTENĪ?
Divas  cilvēka izcelsmes plūsmas. Mūžīgā individualitāte. Cilvēka un cilvēces  liktenis. Vai mūsu pašreizējā dzīve uz Zemes ir vienīgā.

29.10
4. KĀDAS IR JAUNĀ LAIKMETA PRASĪBAS?
Pasaules  rašanās un attīstības aina. Katrs attīstības posms izriet no  iepriekšējā un katrā dus nākamā dīglis. Vai pagātne ir pagājusi un vai  nākotne tikai reiz nāks? Zemes misija.

12.11
5. KAS IR BRĪVĪBA, UN VAI MĒS PATIESI VARAM BŪT BRĪVI?
Vai brīvība ir iespējama? Vai nepieciešamība ir nepieciešama?

26.11
6. PĀRPRASTĀ KRISTUS NOZĪME. KAS BIJA ŠĪ PERSONĪBA?
Kur  un kādēļ viņš ir meklējams šodien? Viņa attiecības ar cilvēku un  cilvēci dažādos vēsturiskos laikos. Kur Kristus ir meklējams šodien?

10.12
7. KĀDA NOZĪME IR RASEI, NACIONALITĀTEI, RAKSTURAM CILVĒKA UN PASAULES ATTĪSTĪBĀ?
Kāda tiem nozīme cilvēka un pasaules attīstībai? Kā apieties ar temperamentiem audzināšanā un pašaudzināšanā?

17.12
8. KĀPĒC PASAULĒ IR TIK DAUDZ SĀPJU UN NETAISNĪBAS?
Vai  labais un ļaunais ir pretstati? Vai ir iespējams labais bez ļaunā un  otrādi? “Ļaunā” misija cilvēces attīstības gaitā. Kas ir trešais spēks?

Raģistrācija līdz 13. septembrim:
https://momentumlatvia.typeform.com/to/Pj2Onj

Lekciju kurss ir bezmaksas.

Šie  un daudzi citi jautājumi veido Rūdolfa Šteinera (1861 – 1925),  austriešu filosofa, humānista un lielā cilvēces Skolotāja izstrādātās  garazinātnes jeb antroposofijas saturu. Tā ienes gara gaismu praktiski  visās – gan ārējās, gan iekšējās - dzīves jomās, sniedz atbildes uz  būtiskiem jautājumiem un modina tādus, kuri snauž cilvēku dvēseles  dzīlēs, nerazdami izpausmes iespēju. Katrā ziņā antroposofijas ienākšana  cilvēces kultūras dzīvē līdz ar 20. gadsimtu nozīmē, ka materiālisma  laikmets ir beidzies un ir pienācis laiks paplašināt pasaules ainu par  tās ilgu laiku iztrūkstošo garīgo dimensiju.

Dalībnieku Vecums

16 - 99

Dalības maksa

Bezmaksas

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Apmācības
Pašattīstība