Jauniešu biedrība "Momentum" | Visas Iespējas

Jauniešu biedrība "Momentum"

Kā veidot aktīvu un vienotu sabiedrību, kas uzticās savai valdībai un tās institūcijām, un darbojas kopā sabiedrības uzlabošanai? Mēs esam jauniešu apvienība, kas vēlas kopīgiem spēkiem meklēt atbildes, un pilnveidot savu dzīvi tā, lai viss, kas notiktu tajā, būtu jēgpilns. Darbojoties, mēs sapratām, ka uz svarīgākiem jautājumiem savā dzīvē mēs nevaram atrast atbildes individuāli. Tādēļ arī radās projekts "Momentum", kas vieno un meklē jauniešus, kuriem rūp, kas notiek tagad un kā tas ietekmē nākotni, kurā dzīvosim mēs. Mēs organizējam pasākumus, kuros kopīgi mēģinām saprast ko mēs varam, un ko īsti ir jādara. Vēlamies būt aktīvi, un darboties vienoti sevis un sabiedrības labā.

Ievietotās iespējas