Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda" | Visas Iespējas

Valmieras Jaunatnes centrs "Vinda"

Vinda ir vieta Valmierā, kur kvalitatīvi var pavadīt savu brīvo laiku ikviens Valmieras pilsētas un jebkura novada bērns un jaunietis, veicinot savu radošo un intelektuālo izaugsmi, savu spēju apzināšanos, talantu izkopšanu, kā arī praktisko dzīves prasmju apguvi, sekmējot profesijas izvēli.

Ievietotās iespējas