Jaunatne smaidam | Visas Iespējas

Jaunatne smaidam

Biedrība darbojas kopš 2005. gada un šajā laikā esam uzkrājuši virkni pieredzi, gan tiešajā darbā ar jauniešiem, gan arī starptautiskā sadarbībā un jaunatnes politika jautājumu aktualizēšanā vietējā un valstiskā līmenī. Esam dalīborganizācija Eiropas Brīvprātīgā Darba Organizāciju apvienībā (Alliance of European Voluntary Service Organisations) kā arī Latvijas Jaunatnes padomē. Darbojamies kā Eiropas jaunatnes informācijas tīkla EURODESK informācijas punkts, kā arī administrējam brīvprātīgā darba platformu www.brivpratigie.lv Bauskas un Vecumnieku novados.

Ievietotās iespējas