HiPotential.lv | Visas Iespējas

HiPotential.lv

Veselības izglītībaSportsIzaugsmeNeformālā izglītība

HiPotential (iepriekš pazīstams kā "Dubulttreniņš") ir vispusīgi veselīga dzīvesveida un personības izaugsmes kustība, kas balstās pārliecībā par cilvēku kā holistisku būtni. Tas nozīmē, ka vesels, vienots cilvēks tiecas uz līdzsvarotām attiecībām starp vismaz 7 dimensijām: fiziskā, intelektuālā, emocionālā, sociālā, garīgā, profesionālā un finansiālā. Attīstot un līdzsvarojot šīs dimensijas, HiPotential kustības dalībnieki atklāj un iepazīst (Hi!) savu unikālo potenciālu (Potential), lai to veicinātu, regulāri piedāvājam dažāda veida sporta treniņus, personības izaugsmes nodarbības un kursus, aktīvās atpūtas pasākumus, t.sk. vasaras nometni.

Ievietotās iespējas