Express Yourself | Visas Iespējas

Express Yourself

Jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā. Jauniešu un bērnu invalīdu integrācija sabiedrībā. Sociālo problēmu risināšana saistībā ar vardarbību ģimenē. Bāreņu integrācija sabiedrībā. Sociālo problēmu risināšana. Latviešu bērnu nometņu organizēšana ārvalstīs. Nometņu organizēšana pašapziņas celšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem. Darbinieku profesionālās izaugsmes veicināšana. Cittautiešu iepazīstināšana un integrācija latviskajā vidē. Valsts atbalsta mazā un vidējā biznesa attīstībai veicināšana. Filantropijas attīstības sekmēšana. Ētikas normu celšana. Veicināt starppaaudžu un starpkultūru dialogu.

Ievietotās iespējas