Jauniešu organizācija "Creative minds for culture" | Visas Iespējas

Jauniešu organizācija "Creative minds for culture"

Studentu organizācijaVides aktīvismsIzaugsmeNeformālā izglītība

Biedrība “Creative Minds for Culture” (CMC) jeb “Radošie prāti kultūrai” ir jauniešu nevalstiskā organizācija, kuru dibinājuši jaunieši, un tās mērķis ir sekmēt jauniešu un studentu aktīvu pilsonisko līdzdalību Latvijas un ārvalstu procesos. Izmantojot neformālās izglītības metodes, CMC organizē dažādus pasākumus jauniešiem – apmācības, seminārus, nometnes, diskusijas un darbnīcas – par jauniešiem interesējošām un aktuālām tēmām – līdzdalību, medijiem, veselīgu dzīvesveidu, karjeras un izglītības iespējām. CMC un organizācijas sadarbības partneru organizētajos pasākumos var piedalīties ikviens jaunietis, neatkarīgi no iepriekšējās pieredzes.

Ievietotās iespējas