Centrs MARTA | Visas Iespējas

Centrs MARTA

Centrs MARTA ir nevalstiska organizācija, kas koš 2000.gada aktīvi darbojas cilvēktiesību un dzimumu līdztiesības vērtību veicināšanā un stiprināšanā gan Latvijā, gan pasaulē. Centrs MARTA ne tikai sniedz pakalpojumus vardarbības un cilvēku tirdzniecības upuriem, bet arī organizē dažādas apmācības, meistarklases un izglītojošus seminārus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem izglītības, veselības un sociālo pārmaiņu jomās.

Kontaktinformācija

+371 67378539

Ievietotās iespējas