Biedrība "Bona Fide Latvia" | Visas Iespējas

Biedrība "Bona Fide Latvia"

Biedrība Bona Fide Latvia ir par vienotu sabiedrību. Sabiedrību, kas neatstumj bijušos likumpārkāpējus un apzinās, ka par drošu nākotni esam atbildīgi mēs visi. Sabiedrību, kas tic, ka ikviens no mums var un ikvienam vajag atbalstīt pašvaldību, Valsts probācijas dienesta un cietumu darbu. Mēs apzināmies vajadzību dziedēt likumpārkāpumu nodarīto kaitējumu, vairojot sabiedrības izpratni par likumpārkāpumu cēloņiem un to novēršanu. Mūsu mērķis ir atbalstīt, nepadarot atkarīgu, saprast, neattaisnojot, bet motivējot uzņemties atbildību. Tikai kopā, neatstumjot nevienu, mēs kļūsim par vienotu sabiedrību. Mērķis iedvesmo. Biedrība "Bona Fide Latvia" ir dibināta 2018.gada 30.maijā ar mērķiem: 1) stiprināt bijušo ieslodzīto, tostarp bijušo ieslodzīto spējas iekļauties sabiedrībā, veicinot viņu profesionālās un/vai vispārējās prasmes un iemaņas, organizējot pasākumus, kas vērsti uz bijušo notiesāto sociālā kapitāla attīstīšanu, veicinot valsts piedāvāto pakalpojumu pieejamību bijušajiem notiesātajiem; 2) sadarbībā ar kriminālsodu izpildi īstenojošajām valsts iestādēm, kā arī citām valsts un pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, mazināt sabiedrības negatīvos stereotipus par bijušajiem notiesātajiem un personām ar antisociālu uzvedību tādējādi veicinot plašākas sabiedrības iesaisti atbalsta pasākumos bijušajiem notiesātajiem.

Ievietotās iespējas