Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs | Visas Iespējas

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs

Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs apvieno dažādas institūcijas, iniciatīvas un projektus augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā starp Vāciju un Baltijas valstīm. Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs piedāvā Igaunijas, Latvijas un Lietuvas studentiem, zinātniekiem un citiem interesentiem dažāda veida izglītojošus pasākumus par aktuālām ar Vāciju un Eiropas Savienību saistītām tēmām. Tā ir arī tikšanās vieta zinātniekiem, kā arī politikas, biznesa un citu jomu profesionāļiem, kurā viņi var dalīties pieredzē un iepazīstināt plašāku sabiedrību ar savām jaunākajām atziņām, kā arī diskutēt par tām. Baltijas-Vācijas Augstskolu birojs ir atvērts sadarbībai ar cilvēkiem un institūcijām, kas darbojas vai vēlas darboties augstskolu sadarbības un akadēmiskās apmaiņas jomā starp Vāciju un Baltijas valstīm. Priecāsimies gan par jaunām iniciatīvām, gan arī interesi no iespējamo sponsoru puses, kas vēlētos kļūt par mūsu stratēģiskajiem partneriem Baltijas-Vācijas Augstskolu biroja darbības tālākai pilnveidei.

Ievietotās iespējas