3D Friends LV | Visas Iespējas

3D Friends LV

3D Friends ir jauna organizācija, kura dibināta 23.01.2020. Tās galvenais mērķis ir palīdzēt jauniešiem realizēt savas idejas ar dažādu projektu un finansējumu palīdzību, kā arī atrast dažādas citas iespējas, lai atbalstītu idejas, lai būtu kreatīviem, inovatīviem, meklēt un izmantot visas iespējas, kas ļautu sasniegt organizācijas pamatmērķus: veicināt neformālas izglītbas attīstību Latvijā attīstīt jaunās kompetences jauniešiem sekmēt Latvijas un Eiropas vērtību un kultūras attīstību atbalstīt dažādas grupas, organizācijas, sociālās jauniešu grupas vecināt mākslas un kultūru attīstību vecināt minoritāšu integrāciju sabiedrībā sekmē apziņu par klimata pārmaiņām un vides piesārņojuma ietekmi uz dabu, celvēkiem un dzīvniekiem vecināt aktībo pilsonisko pozīciju. Organizācijas mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13-30 gadiem (pēc ES standartiem) studenti vecumā no 18-25 gadiem (vecums var būt mainīgs) cilvēki, kuriem ir mazāk iespēju, kas saskaras ar grūtībām: ģeogrāfiskās (lauku teritorijas); sociālās (jaunieši ar ierobežotām komunikācijas prasmēm, invaliditēte (arī aklums), jaunie vai vientuļie vecāki, bāreņi, jaunie cilvēki no šķirtām ģimenēm); kultūras (cilvēki no minoritāšu grupām, jaunie cilvēki ar valodas grūtībām, kā arī ar kultūras iekļaušanas problēmām); ekonomiskās (maznodrošinātie, dažādu vecuma bezdarbnieki) Dotajā brīdi mēs esam maza organizācija, kas sastāv no 50 cilvēkiem, mūsu mērķis pavasara beigās iegūt 300 cilvēku auditoriju.

Kontaktinformācija

Ievietotās iespējas