Latvijas Jauniešu galvaspilsēta

Notikušie
Gaidāmie

Latvijas Jauniešu galvaspilsēta

“Latvijas Jauniešu galvaspilsēta ” veidota ar mērķi popularizēt darbu ar jaunatni pašvaldību vidū un tā nozīmi sabiedrības ar pilsonisko apziņu audzināšanā, tajā skaitā Eiropas Savienības vērtības un iespējas jauniešiem; stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labo prakšu un pieredzes apmaiņu, turpināt iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstināt darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu un veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Sakām lielu paldies iepriekšējām Jauniešu galvaspilsētām: pilsētām, kur darbs ar jaunatni ir kā nezūdoša vērtība no tās ikdienas. Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2018 - Madonas novads Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2016 - Jelgavas pilsēta Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2017 - Liepājas pilsēta

© SIA "Visas Iespējas" 2020