Prakse

PROJEKTU VADĪTĀJA ASISTENTS

Pieteikšanās termiņš: 13. aprīlis, 2019

StudentiemCiti

Apraksts:

Menard Polska Sp.z.oo. sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludina stipendiju piešķiršanas kārtību praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt jauno speciālistu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību.

Konkursa kārtībā tiek piešķirta 1 ikmēneša stipendija 400 EUR apmērā (30 stundas nedēļā) praktisko iemaņu papildināšanai Projektu vadītāja asistenta prakses vietā laika periodā no 2019. gada aprīļa vidus līdz 2019. gada oktobra vidum (kopā 6 mēnešiem).

*Iepriekš vienojoties ar prakses vadītāju, iespējams praktisko iemaņu veicināšanas aktivitātēs piedalīties mazāk nekā 30 stundas nedēļā, tās apvienojot ar studijām. Šādā gadījumā ikmēneša izmaksājamās stipendijas apmērs tiks rēķināts proporcionāli praksē pavadītajam laikam un sniegumam.

Lai pieteiktos konkursam, pretendentiem jāaugšupielādē dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un jāaizpilda konkursa elektroniskā anketa nodibinājuma „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” mājaslapā līdz 2019. gada 14. aprīlim (ieskaitot).

Klātbūtne

Ofisā

Slodze

Pilna laika

Darba alga (BRUTO)

400 €

Darba valoda

latviešu