"Youth Vision: a new perspective on ICL" (“Jaunatnes vīzija: jauna perspektīva par starpkultūru mācīšanos”) | Visas Iespējas
Izaugsme

"Youth Vision: a new perspective on ICL" (“Jaunatnes vīzija: jauna perspektīva par starpkultūru mācīšanos”)

Pieteikšanās termiņš: 30. augusts, 2019

9. sep 2019, 15:00 - 14. sep 2019, 19:00

Apraksts:

Jaunatnes darbinieki no 10 dažādām valstīm dalīsies pieredzē, kā darbā ar jaunatni stiprināt iecietību kā nozīmīgu šodienas sabiedrības vērtību visā Eiropā

No 9. līdz 15. septembrim Rīgā  norisināsies biedrības “Evolving YOUth” organizētas Jaunatnes darbinieku apmācības, kas notiks projekta "Youth Vision: a new perspective on ICL" (“Jaunatnes vīzija: jauna perspektīva par starpkultūru mācīšanos”) ietvaros. Projekts kopumā ilgst 9 mēnešus un tajā iesaistītas organizācijas no 10 dažādām valstīm.

Dalībnieki no Latvijas ir aicināti pieteikties!

Starpkultūru mācīšanās ir galvenā kompetence, lai aptazītu un pielāgotos problēmām, ar kurām Eiropa pašlaik saskaras, jo īpaši atsaucoties uz vispārēju vērtību krīzi, vienotas nostājas trūkumu kā arī migrantu un bēgļu pieplūdumu. Starpkultūru mācīšanās palīdz apzināt un labāk izprast savu un citas kultūras, tā ir vērsta uz tolerances un saprtnes veidošanu, tā palīdz jauniešiem atpazīt kultūru daudzveidību un cilvēces kopīgo mantojumu. Starpkultūru dialogs ir svarīgs orientieris Eiropas Savienībā, kuras viens no stūrakmeņiem ir multikulturāla sabiedrība. Lai mūsdienās jauniešus motivētu, ir nepieciešama pārmaiņas un jauninājumi darbā ar jauniešiem izmantotajās metodikās.

Apmācības tiks balstītas uz neformālās izglītības principiem (piemēram, grupa kā savstarpējas mācīšanās avots, apmācītājs kā mācību procesa fasilitators, holistiskā pieeja u.c.) un eksperimentālajā mācīšanās pieejā, apmācības vadīs neformālās izglītības treneris no Itālijas - eksperts uzņēmējdarbības un sociālās atbildības, projektu rakstīšanas un vadības, finanšu vadības, mobilitātes programmu un jauniešu līdzdalības, neformālās izglītības un neformālo zināšanu atzīšanas jomā.

Šī projekta vispārējais mērķis ir uzlabot jaunatnes darba kvalitāti un radīt jauninājumus tajā, kuri, tiktu ieviesti darbā ar jauniešiem, lai veicinātu iecietību un savstarpēju sapratni starp Eiropas jauniešiem.

Projekta uzdevumi:

· uzlabot darbu ar jaunatni starpkultūru mācīšanās jomā

· izpētīt starpkultūru mācīšanās koncepciju,

· iepazīt jaunus starpkultūru mācīšanās modeļus un pieejas, izpētot pārmaiņas dažādās Eiropas valstīs.

· Iepazīt novatoriskus un alternatīvus izglītības veidus jauniešiem (stāstu, grafisko atvieglojumu, OST) un izmantot dažādus atbilstošus ​​materiālus, iegūt zināšanas par visām “Erasmus+” programmas piedāvātajām iespējām.

· veicināt pozitīvas attiecības starp jaunatnes darbiniekiem no dažādām kultūrvēsturiskām grupām

Projekta īstenošana nodrošinās jaunatnes darbiniekiem kompetences un zināšanas, kas nepieciešamas mūsu sabiedrības pamatvērtību nostiprināšanai. Projekts arī vairos izpratni par dažādām kultūrām un valodām, kas nodrošinās iecietības veicināšanu.

Projekta laikā istenotajās apmācībās paredzēts piedalīties  24 dalībniekiem no Čehijas, Vācijas, Grieķijas, Ungārijas, Maltas, Lietuvas, Portugāles, Itālijas, Slovākijas un Latvijas.

Tajā piedalīsies dalībnieki, kas ir jaunatnes darbinieki, kas ir vismaz 18 gadus veci un kam ir pieredze darbā ar jauniešiem.

Ja vēlies piedalīties, lūdzu, aizpildi pieteikuma formu –  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXM3bEb64MKaZi8YkFYTkobi2KFRQkq_3nUc9REn-Fvg5svA/viewform   un raksti uz organizācijas epastu, lai saņemtu papildus informāciju par apmācībām.

Projekts “Jaunatnes vīzija: jauna perspektīva par starpkultūru mācīšanos” tika finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Plašākai informācijai: https://www.facebook.com/Evolving.YOUth1/

E-pasts: evolvingyouth1@gmail.com

Dalībnieku Vecums

18 - 30

Dalības maksa

Bezmaksas

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Apmācības
Kultūra
No 18 gadu vecuma
Jaunatnes darbinieki
Neformālā izglītība
Pašattīstība
Erasmus+