Skolu pašpārvaldes aicina pieteikties līdz 1000 eiro finansējuma saņemšanai | Visas Iespējas
Finansējums

Skolu pašpārvaldes aicina pieteikties līdz 1000 eiro finansējuma saņemšanai

Pieteikšanās termiņš: 10. jūnijs (ceturdiena)

1. jūn 2021, 21:00 - 10. jūn 2021, 21:00

Apraksts:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar  Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) aicina Latvijas izglītības  iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā  “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Projekta mērķis ir stiprināt pašpārvaldēs esošo jauniešu un atbalsta  personu–skolotāju kompetenci psihoemocionālās veselības, vienaudžu  atbalsta, iniciatīvas un pārmaiņu vadības jautājumos. Projekta laikā  pašpārvalžu komandas ar jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem apgūs  zināšanas par psihoemocionālo veselību un vienaudžu atbalsta formām, kā  arī izstrādās savas skolas “Labbūtības ceļakarti”, ar iespēju saņemt  līdz 1000 eiro finansējumu tās īstenošanai. Projektā plānots iesaistīt  līdz 144 Latvijas skolu komandas no dažādiem Latvijas novadiem.

Projektā ir aicinātas pieteikties izglītības iestāžu pašpārvalžu  komandas, kas sastāv no četriem 13 līdz 25 gadus veciem pašpārvalžu  pārstāvjiem un atbalsta personas – skolotāja. Pašpārvaldes savu komandu  var pieteikt līdz 2021. gada 11. jūnijam, aizpildot  pieteikuma anketu: https://ieej.lv/LuwS9.  Projekta dalībnieku izstrādātās izglītības iestādes “Labbūtības  ceļakartes” individuālos projektu pieteikumus iesniedz pašvaldība  sadarbībā ar Izglītības iestāžu pašpārvalžu komandu. “Labbūtības  ceļakartes” projektu īstenošana tiks uzsākta pēc Administratīvi  teritoriālās reformas.

Projekts notiks vairākos posmos:

  • Laikā no 9. līdz 29. augustam, visos Latvijas reģionos, trīs dienu jauniešu-līderu un atbalsta personu-skolotāju klātienes mācībās emocionālās kompetences stiprināšanai, dalībnieki  apgūs zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta  formām, iniciatīvas attīstīšanu un projekta iesniegšanu, pārmaiņu  vadību, kā arī  izstrādās savas skolas Labbūtības ceļakarti – labsajūtas celšanas plānu savas skolas kopienai;
  • Septembrī notiks vienas dienas tiešsaistes mācības jauniešu līderiem un atbalsta personām-skolotājiem;
  • No oktobra līdz decembrim pašpārvalžu komandas, kas būs izstrādājušas skolas “Labbūtības ceļakarti”, saņemot līdz 1000 eiro finansējumu, īstenos to ieviešanas projektus;

Mācības vadīs JSPA neformālās izglītības mācību vadītāji, psihologi  un jomas eksperti. Visa projekta laikā pašpārvalžu komandām būs pieejams  mentora atbalsts. Mācības būs interaktīvas, ar aktīvu dalībnieku  līdzdarbošanos. Programmas aktivitātes tiks veidotas secīgi, tāpēc  svarīgi, lai projekta dalībnieki piedalītos visās mācību aktivitātes,  kas ik dienu ilgs no plkst. 9:00 – 18:00. JSPA segs uzturēšanās (arī  nakšņošanas), ēdināšanas un mācību organizēšanas izdevumus.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem  skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek Jaunatnes  politikas valsts programmas ietvaros. Projektu konkursa kopējais  finansējums ir 372 000 euro, Jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības  ceļakarte”skolā īstenošanai kopējais finansējums – 144 000 euro.  Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv, kā arī, jautājot projekta koordinatorēm:

Vieta

Online

Dalībnieku Vecums

13 - 25

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Neformālā izglītība
Skolēniem
Pašattīstība