Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārta | Visas Iespējas
Finansējums

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārta

Pieteikšanās termiņš: 23. aprīlis, 2019

19. mai 2019, 21:00 - 29. jūn 2019, 21:00

Apraksts:

Ir izsludināta skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa pavasara kārta, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- neformālās mācīšanās aktivitātēm;

- āra dzīves aktivitātēm;

- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);

- radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu skolēnu pašpārvaldes.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz "Baltijas Reģionālā fonda"  jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā, līdz 2019. gada 24. aprīlim (plkst. 18.00). Vienlaikus to elektroniskā kopija jānosūta uz e-pastu: apmacibas@brfonds.lv, ar norādi „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas www.izglitiba.riga.lv.

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2019.gada 3.maijā.  Informācija par prezentācijas pasākuma norises vietu un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 8.aprīlī plkst. 18:00, jauniešu studijā "BaMbuss", Brīvības gatvē 204, Rīgā notiks “Projektu darbnīca: no idejas līdz projektam”, kurā būs iespēja attīstīt projekta idejas, projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas prasmes, apzināt projekta partnerus un noskaidrot neskaidros jautājumus par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu.

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildus informācija pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2019. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Dalībnieku Vecums

13 - 20

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Sociālā atbildība
Kultūra
Aktīvā atpūta
Līdz 18 gadiem
No 18 gadu vecuma
Vide
Cits
Tīklošanās
Inovācija
Skolēniem