Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa papildus kārta | Visas Iespējas
Konkursi

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa papildus kārta

Pieteikšanās termiņš: 24. septembris, 2020

9. okt 2020, 21:00 - 25. nov 2020, 21:30

Apraksts:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa papildus kārtu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji. Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- neformālās mācīšanās aktivitātēm;

- āra dzīves aktivitātēm;

- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;

- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);

- radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Plānojot aktivitātes, aicinām pašpārvaldes rēķināties un ievērot valstī noteiktos ar Covid-19 saistītos ierobežojumus un ievērot  sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus.

Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzētais finansiālais atbalsts ir līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvaldes.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz līdz 2020.gada 24. septembrim, nosūtot uz e-pasta adresi apmacibas@brfonds.lv. Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā, e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”. Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pieteikuma veidlapā norādīto personu pašrocīgiem parakstiem, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas pieejamas www.izglitiba.riga.lv sadaļā “Finansēšanas konkursi”.

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 2020.gada 28. septembrī.  Informācija par prezentāciju norisi un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 14.septembrī plkst. 17:00 tiešsaistē notiks “Projektu darbnīca Rīgas skolēnu pašpārvaldēm”, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par konkursu, iepazīt projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas nianses, attīstīt idejas, atrast partnerus un saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu. Pieteikšanās darbnīcai līdz 11.septembrim https://forms.gle/L3VsUMPigJ3CH2Cu9 !

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildus informācija pieejama pie jauniešu studijas “BaMbuss” vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: apmacibas@brfonds.lv).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2020. gadā organizē nodibinājums “Baltijas Reģionālais fonds” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Sociālā atbildība
Apmācības
Kultūra
Start up
Aktīvā atpūta
Līdz 18 gadiem
No 18 gadu vecuma
Vide
IT&tehnoloģijas
Bizness
Cits
Tīklošanās
Foto&video
Neformālā izglītība
Inovācija
Arhitektūra
Dizains
Skolēniem
Mediji
Pašattīstība
Māksla
Daba
Politika
Zinātne
Ceļošana