Reuse, Reduce, Recycle RIGA | Visas Iespējas
Diskusijas & Semināri

Reuse, Reduce, Recycle RIGA

PieteikÅ”anās termiņŔ: 23. marts (otrdiena)

23. mar 2021, 16:00 - 23. mar 2021, 17:30

Apraksts:

{EN}

When it comes to the environment and sustainable living, we (Lindsay and ChemsšŸ‘‹) feel very much concerned about it.

So, for #internationalrecyclingday (18th of March), we decided to organise a special event around waste management in Riga šŸŒ³

Weā€™ve invited inspiring speakers from our new hometown who will share their knowledge and experiences.

In addition, weā€™ve prepared some games and other fun activities, because we believe protecting our environment together can also be entertaining! šŸ˜‰

Want to join us?

Donā€™t forget to register for the zoom meeting if you want to participate in the discussion

šŸ‘‰ https://urlshortner.org/QVzaL

The event will be in English

{LV}

Kad runa ir par dabu un ilgtspējÄ«gu dzÄ«voÅ”anu, mēs (Lindsija un ČemsšŸ‘‹) par to esam ļoti nobažījuŔās.

Tāpēc, par godu starptautiskajai atkritumu pārstrādes dienai (18.martā), mēs nolēmām noorganizēt Ä«paÅ”u pasākumu, kura galvenā tēma bÅ«tu atkritumu ŔķiroÅ”ana RÄ«gā. šŸŒ³

Esam uzaicinājuŔas iedvesmojoŔus runātājus - ekspertus Ŕajā jomā, kuri dalīsies ar savām zināŔanām un pieredzi.

Papildus tam, esam sagatavojuÅ”as arÄ« spēles un jautras aktivitātes, jo uzskatām, ka arÄ« vides aizsardzÄ«ba kopÄ«giem spēkiem var bÅ«t izklaidējoÅ”a aktivitāte! šŸ˜‰

Lai pieteiktu dalību pasākumā, neaizmirsti reģistrēties Zoom mītiņam:

šŸ‘‰ https://urlshortner.org/QVzaL

Pasākuma norises valoda - angļu!

Pasākums tiek organizēts projekta ā€œV for Volunteeringā€ ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Eiropas Komisija programmas ā€œEiropas Solidaritātes korpussā€ ietvaros, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aÄ£entÅ«ra. Studijas darbÄ«bu finansiāli atbalsta RÄ«gas domes IzglÄ«tÄ«bas, kultÅ«ras un sporta departaments.

Vieta

Online

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latvieŔu

Atslēgas Vārdi

Vide
Daba