Izaugsme

Projektu darbnīca: Jaunatnes dialoga projekti

Pieteikšanās termiņš: 29. jūlijs, 2020

18. aug 2020, 21:00 - 20. aug 2020, 21:00

Apraksts:

Jaunatnes  starptautisko programmu aģentūra aicina pieteikties mācībām par  jaunatnes dialoga projektu (strukturētais dialogs) sagatavošanu  programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Mācības notiks no 2020. gada 19.  līdz 21. augustam Rīgā vai tās apkārtnē. Lai pieteiktos mācībām, līdz  2020. gada 30. jūlijam (ieskaitot) tiešsaistē jāaizpilda pieteikuma  anketa: https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6.

  • Vai vēlies veidot jaunatnes politiku savā pašvaldībā vai novadā?
  • Vai vēlies izprast, kā notiek darbs dažādās institūcijās, kurās tiek pieņemti svarīgi lēmumi?
  • Vai Tev ir partneri Latvijā vai ārzemēs, un vēlaties kopīgi,  izmantojot neformālās izglītības metodes, iesaistīt jauniešus lēmumu  pieņemšanas procesos?

Ja uz jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad Tev noteikti ir jāpiedalās šajā projektu darbnīcā!

Kas ir strukturētā dialoga projekti? Strukturētā dialoga projektu  īsteno jaunieši, aktīvi iesaistoties projekta sagatavošanā, aktivitāšu  īstenošanā un projekta turpinājuma pasākumos. Projekts ir balstīts uz  neformālās izglītības metodēm un principiem. Piedaloties projektā,  jaunieši gūst izpratni par to, kā notiek darbs institūcijās, kāds ir  lēmumu pieņēmēju ikdienas darbs, ko nozīmē līdzdalība un kā jaunieši var  ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesu. Viņi gūst iespēju ietekmēt  jaunatnes politikas veidošanu. Piedaloties projektu darbnīcā,  jauniešiem, jaunatnes organizāciju vai pašvaldības iestāžu pārstāvjiem  būs iespēja:

  • uzzināt visu par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jaunatnes dialoga projektiem un to praktisku sagatavošanu;
  • uzzināt, kā iesaistīt jauniešus projekta sagatavošanā;
  • attīstīt savu projekta ideju atbilstoši strukturētā dialoga projektu prioritātēm;
  • gūt izpratni par partneru meklēšanas iespējām un partneru lomu savam nākotnes projektam;
  • iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, veidot sadarbības kontaktus un iedvesmoties jaunām idejām.

Mācības notiks pilnas 3 dienas, un ir svarīgi, lai dalībnieki  tajās varētu piedalīties visas mācību dienas. Mācības ir bez maksas un  notiks latviešu valodā.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas "Erasmus+"  atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus. Dalībniekiem  jāsedz tikai ceļa izdevumi uz mācību norises vietu.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 30. jūlijam (ieskaitot), aizpildot pieteikuma anketa tiešsaistē:  https://forms.gle/sDxpSh6tXC5RR8Xx6.  Apstiprinātie dalībnieki pēc 2020. gada 5. augusta saņems personīgu  e-pastu, par to informējot, uz elektroniskajā pieteikuma veidlapā  norādīto e-pasta adresi.

Dalībnieku Vecums

18 - ...

Dalības maksa

Bezmaksas

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

ApmācībasJaunatnes darbiniekiNeformālā izglītībaPolitikaErasmus+