International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives” | Visas Iespējas
Diskusijas & Semināri

International Scientific Conference “New Legal Reality: Challenges and Perspectives”

21. okt, 06:00 - 22. okt, 14:00

Apraksts:

8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia will be held remotely on 21- 22 October 2021. The conference theme is “New Legal Reality: Challenges and Perspectives”.The year of 2020 has brought major changes to the world, leaving an impact on the fundamental rights of persons, economy, businesses, public security and other important areas in the life of the state, society and an individual. None of these processes can be separated from law. More exactly – the ideal of a state governed by the rule of law envisages that also during an emergency situation and after it, in shaping the life of society, law must be complied with.It is planned to organise the proceedings of the Conference in sittings of 12 sections.


More information available on the conference website: www.lawconference.lu.lv/en/📷 Abstract submission deadline is 29 March 2021.


📷 Listener registration will begin in September.---
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 8. starptautiskā zinātniskā konference “Jaunā tiesiskā realitāte: Izaicinājumi un risinājumi” norisināsies 2021. gada 21. - 22. oktobrī, attālināti.2020. gads ir nesis lielas pārmaiņas pasaulē, ietekmējot personu pamattiesības, ekonomiku, uzņēmējdarbību, sabiedrisko drošību un citas nozīmīgas valsts, sabiedrības un indivīda dzīves sfēras. Visas šīs norises nav atraujamas no tiesībām. Precīzāk – tiesiskas valsts ideāls paredz arī ārkārtas situācijā un pēc tās sabiedrības dzīvi veidot, ievērojot tiesības.Konferences norise plānota 12 sekciju sēdēs.

Vairāk informācija konferences tīmekļa vietnē: www.lawconference.lu.lv📷 Reģistrēšanās dalībai un tēžu iesniegšana līdz 29. martam.


📷 Klausītāju reģistrācija tiks uzsākta septembrī.

Vieta

Online

Dalības maksa

Bezmaksas

Valoda

angļu

Atslēgas Vārdi

Sociālā atbildība
Kultūra
Bizness
Skolēniem
Studentiem
Pašattīstība
Politika