Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) | Business exchange | Visas Iespējas
Citi

Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE) | Business exchange

19. aug 2021, 09:00 - 29. sep 2022, 21:00

Apraksts:

ENG below!

EYE ir programma cilvēkiem, kur ir tikko sākuši vai nākotnē plāno uzsākt savu biznesu un grib dodoties pieredzes apmaiņā un uzlabot savas biznesa vadības prasmes, apmeklējot kādu vairāk pieredzējušu uzņēmēju līdzīgā nozarē. Dalībnieki (Jaunie uzņēmēji/- as) var izvēlēties pieredzējušus uzņēmējus/-as no visas Eiropas, kā arī Kanādas, ASV, Dienvidkorejas, Izraēlas, Singapūras un Taivānas. Jaunais uzņēmējs/-a var doties apmaiņā no 1 līdz 6 mēnešiem, kuru laikā tiks izmaksāta stipendija, kas paredzēta uzturēšanās izmaksu un citu ikdienas izmaksu segšanai. Apmaiņas laikā abi uzņēmēji strādā kopā, lai uzlabotu un veicinātu jaunā uzņēmēja/-as prasmes, kā arī, lai uzlabotu un veicinātu arī pieredzējušā uzņēmēja darbību un biznesa attīstību.

Pieteikšanās process ir ātrs un vienkāršs, un pieteikuma izveides laikā ir pieejama palīdzība. Programma ilgs līdz 2022. gada beigām un tai ir iespējams pieteikties jebkurā laikā. 

Nepieciešamās prasības jaunajiem uzņēmējiem/-ām:
- Labas angļu valodas zināšanas
- Sasnieguši 18 gadu vecumu
- Lielāko daļu no pēdējiem 12 mēnešiem pavadījuši Latvijā
- Vēl nav izveidojuši uzņēmumu vai arī uzņēmums ir ne ilgāk kā 3 gadus 

Kas nepieciešams, lai pieteiktos?
- Aizpildīt pieteikuma anketu IT platformā (vispārīga informāciju, īsa motivācija)
- Iesniegt CV ar aktuālo informāciju
- Sagatavot īsu biznesa plāns esošajam vai plānotajam uzņēmumam (plāna izveidē pieejama palīdzība; plānam nav jābūt ļoti sarežģītam, taču tam jābūt pēc iespējas reālistiskam. Neskaitot došanos apmaiņā, programmā nav citu saistību – biznesa plānā aprakstītais bizness nav obligāti jāuzsāk.) 

Vairāk info lasi šeit:
https://civitta.lv/erasmus-for-young-entrepreneurs (Latviešu valodā)
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en (Angļu valodā)
Vai sazinies ar programmas koordinatori Latvijā:
erasmus@civitta.com
+371 29391340

ENG

EYE is a program for people who have just started or at some point wish to start a business of their own and want to gain some international experience and improve their entrepreneurial skills by visiting an experienced entrepreneur in a similar field. The participants (NE - New Entrepreneurs) are able to choose from a wide range of mentors (HE - Host Entrepreneurs) across the EU as well as Canada, the USA, Israel, Singapore, South Korea, and Taiwan. The NE can choose to visit the HE for 1 and up to 6 months during which they will be granted a scholarship to financially support their stay. During this time both entrepreneurs will work closely together to improve the skills and capabilities of the NE as well as to improve the processes and development of the HE’s business. 

The application process is quick and relatively easy, and support is available throughout the application process. The programme is ongoing and will last until the end of Year 2022, it is possible to apply at any time.

Requirements for New Entrepreneurs:
- Good command of English
- Over the age of 18
- Have not yet started or your business is no older than 3 years
- Have spent more than half of the last 12 months in Latvia

What you need to apply?
- Create an application in the IT Tool (fill in basic info and short motivation)
- An updated CV
- Create a short business plan (help and assistance is provided in the creation of the business plan; it does not have to be extremely through as long as it is realistic. Other than completing the exchange, the programme is commitment free – so the business described in the plan does not necessarily have to be implemented.) 

More info on the programme is available here:
https://civitta.lv/erasmus-for-young-entrepreneurs (in Latvian)
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=en (in English)
Or you can contact the programme coordinator directly:
erasmus@civitta.com
+371 29391340

Dalībnieku Vecums

18 - ...

Dalības maksa

Bezmaksas

Atslēgas Vārdi

Apmācības
No 18 gadu vecuma
Stipendija
Bizness
Cits
Tīklošanās
Studentiem
Pašattīstība
Ceļošana