Apmacības "Cherry on the cake" | Visas Iespējas
Izaugsme

Apmacības "Cherry on the cake"

Pieteikšanās termiņš: 15. septembris, 2019

10. okt 2019, 12:00 - 14. okt 2019, 12:00

Apraksts:

Esi īstenojis "Erasmus+: Jaunatne darbībā" jauniešu apmaiņas projektu un vēlies izprast vēl dziļāk šo projektu specifiskos aspektus? Vai tu vēlētos uzzināt vairāk par jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes kritērijiem un jēgpilnu digitālo rīku izmantošanu dažādos jauniešu apmaiņas projekta posmos? Tad līdz 15. septembrim piesakies mācībām, kas norisināsies no 10. līdz 14. novembrim Albānijā, Tirānā.

Šajās trīs dienu mācībās tiks apskatīti daudzi jautājumi, tā būs iespēja radošā vidē iepazīt dažādus jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes aspektus, kā arī šo projektu neformālās mācīšanās potenciālu darbā ar jaunatni. Tāpat tiks apskatīti izaicinājumi, ar kuriem var sastapties, strādājot ar jauniešiem starptautiskā vidē. Šīm mācībām paredzēti sagatavošanās uzdevumi pirms mācībām Albānijā.

Mācību koncepts izstrādāts kā regulārs atbalsts organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem no "Erasmus+" Programmas valstīm un Rietumbalkānu reģiona, kuriem jau ir pamatzināšanas un pieredze jauniešu apmaiņas projektos. Dalība šajās mācībās palīdzēs veidot kontaktus un sadarbību starp organizācijām.

Mērķi un uzdevumi
Mācību mērķis ir  padziļināt izpratni par jauniešu apmaiņas projektu potenciālu un iespējām tos izmantot kā rīku neformālās izglītības ilgtermiņa darbā ar jaunatni.

Mācību uzdevumi ir:

  • izzināt jauniešu apmaiņas projektu motivācijas, mācību un iespējošanas potenciālu ilgtermiņa darbā ar jaunatni;
  • veicināt dalībnieki izpratni par jauniešu iesaistes nozīmīgumu visos jauniešu apmaiņas projekta posmos, kā arī projekta izstrādes nozīmīgumu atbilstoši jauniešu vajadzībām;
  • veicināt dalībnieku izpratni par jaunatnes līdera lomas nozīmīgumu visos jauniešu apmaiņas projekta posmos;
  • attīstīt dalībnieku kompetences atpazīt mācīšanās potenciālu visos jauniešu apmaiņas projekta posmos un atbalstīt visu iesaistīto mācību procesu;
  • identificēt starptautisku jauniešu apmaiņas projektu izaicinājumus un sniegt atgriezenisko saiti par iespējamajiem risinājumiem;
  • izzināt digitālo rīku lietderīgu izmantošanu dažādos jauniešu apmaiņas projekta posmos.

Mācībām aicināti pieteikties jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, kas ir īstenojuši vismaz vienu jauniešu apmaiņas projektu un vēlas arī turpmāk vadīt jauniešu apmaiņas projektus.
Kuri:

  • ir ieinteresēti integrēt digitālās pieejas un rīkus savā darbā ar jauniešiem Jauniešu apmaiņas projektu ietvaros;
  • var strādāt angļu valodā;
  • ir vismaz 18 gadus veci.

Dalībnieku Vecums

18 - 99

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Apmācības
No 18 gadu vecuma
Tīklošanās
Jaunatnes darbinieki
Neformālā izglītība
Ceļošana
Erasmus+