Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss | Visas Iespējas
Konkursi

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss

Pieteikšanās termiņš: 18. maijs (otrdiena)

6. jūn 2021, 21:00 - 14. nov, 22:00

Apraksts:

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Konkursa  mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas  vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno  profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu  kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un  sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:
📷neformālās mācīšanās aktivitātēm;
📷 āra dzīves aktivitātēm;
📷 jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
📷fiziskām  aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo  sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem,  amatierturnīriem u.tml.);
📷radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

📷  Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls  atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk  kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu,  kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu  pašpārvaldes.

📷  Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz līdz 19.05.2021.,  nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com. Pieteikums ir  jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu  valodā,  e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu  sadarbības projektu konkursam”.  Projekta apstiprināšanas gadījumā būs  jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pieteikuma veidlapā norādīto  personu pašrocīgiem parakstiem, līdz pieteikumā norādītajam projekta  uzsākšanas datumam.

Konkursa nolikums un pieteikuma formas pieejamas  📷 www.izglitiba.riga.lv

Visi  iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa  komisijai 25.05.2021. Informācija par prezentāciju norisi un laiku tiks  nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu.

📷  Lai palīdzētu sagatavot projektus, 07.05.2021. pl. 17:00 tiešsaistē  notiks “Projektu darbnīca Rīgas jauniešiem”, kurā būs iespēja uzzināt  vairāk par konkursu, iepazīt projektu rakstīšanas un pieteikumu  aizpildīšanas nianses, attīstīt idejas, atrast partnerus un saņemt  atbildes uz dažādiem jautājumiem par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības  projektu konkursu. Pieteikšanās darbnīcai šeit - https://ej.uz/projektudarbnicaRigaZoom.

📷Konsultācijas  ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildus informācija pie jauniešu  studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts:  apmacibas@brfonds.lv).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu  konkursu 2021. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds"  Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Vieta

Online

Dalības maksa

Bezmaksas (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Vide
Neformālā izglītība
Skolēniem