Eiropas Solidaritātes korpusa mācības Slovākijā | Visas Iespējas
Izaugsme

Eiropas Solidaritātes korpusa mācības Slovākijā

Pieteikšanās termiņš: 21. augusts, 2019

19. okt 2019, 06:00 - 23. okt 2019, 14:00

Apraksts:

Šajās mācībās tiks likts uzsvars uz dalībnieku ar  ierobežotām iespējām iesaisti Eiropas Solidaritātes korpusa projektos,  mudinot un iedvesmojot jaunatnes darbiniekus un sociālos darbiniekus  uzsākt iekļaujošu solidaritātes projektu programmas “Eiropas  Solidaritātes korpuss” ietvaros. Mācības norisināsies no 19. līdz 23.  oktobrim Slovākijā. Pieteikšanās līdz 22. augustam!

Mācību uzdevumi:

  • mudināt jaunatnes darbiniekus īstenot  iekļaujošus projektus, lai palīdzētu pārvarēt bailes un šķēršļus, kas  varētu rasties īstenojot šāda veida projektus;
  • radīt jaunatnes darbiniekiem labāku izpratni par  cilvēkiem ar ierobežotām iespējām (atslēgas koncepti sociālās  iekļaušanas jomā);
  • saprast, kā tikt galā ar iekļaušanas jautājumiem Eiropas Solidaritātes korpusa projektos;
  • izzināt dažādas iekļaujoša darba ar jaunatni iespējas Eiropas Solidaritātes korpusa programmas ietvaros;
  • diskutēt un analizēt cilvēku ar ierobežotām iespējām izaicinājumus Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēs;
  • uzlabot kompetences, kā veicināt jauniešu ar mazāk iespējām mācīšanās procesu;
  • iepazīt dažādus iekļaušanas rīkus, metodes un pieejas;
  • apmainīties ar labo praksi, kā iekļaujoši projekti var ietekmēt projektu dalībnieku dzīves ceļu.

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2019. gada 22. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-solidarity-corps-for-all.8092/

Dalībnieku Vecums

18 - ...

Dalības maksa

29 € (Ceļa izdevumi apmaksāti)

Valoda

latviešu

Atslēgas Vārdi

Apmācības
Tīklošanās
Jaunatnes darbinieki
Neformālā izglītība
Erasmus+